برگزاری جلسات مستمر کادر و مربیان تربیتی مرکز سلاله با خانواده ها

/
جلسات کادر و مربیان تربیتی با هدف ارتباط بهتر و هم افزایی تربیتی بیشتر با خانواده ها به صورت مستمر و تفکیک گروهی در شعب اصفهان و قم مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله برگزار می شود.

نشست مشترک مرکز سلاله شعبه قم با مؤسسه فرهنگی منتظر یار ارواحنافداه

/
نشست مشترک مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم با مؤسسه فرهنگی منتظر یار (ارواحنافداه) برگزار شد.

اردوی تفریحی ره آموزان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم برگزار شد

/
اردوی تفریحی ره آموزان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل بوستان غدیر شهر قم برگزار شد.

بازدید متربیان مرکز سلاله شعبه اصفهان از شرکت دانش بنیان بهیار صنعت

/
عصر چهارشنبه 10 آذرماه، متربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان از شرکت دانش بنیان بهیار صنعت بازدید نمودند.

عصرانه دانش آموزی با موضوع «آینده علمی ایران» در مرکز سلاله شعبه اصفهان

/
مسئول سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اصفهان با حضور در برنامه عصرانه دانش آموزی مرکز سلاله با موضوع «آینده علمی ایران» در فضایی صمیمانه ضمن پاسخگویی به پرسش ها

تبیین راهکارهای «افزایش تقیدات مذهبی فرزندان» در کارگاه آموزش خانواده

/
راهکارهای «افزایش تقیدات مذهبی فرزندان» در کارگاه آموزش خانواده مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم تبیین شد.