استاد علی صفائی:

ایشان تربیت را به دو دوره قبل از بلوغ و بعد از بلوغ تقسیم می نمایند که نظرات ایشان برای این دو دوره به شرح می باشد: 

قبل از بلوغ:

محيطهاى تربيت‏ بسته‏، متضاد و متحرك‏

و شكل‏هاى تربيت: «تلقينى» و «تحميلى»، «شخصيت، حريت، تفكر» و عوامل تربيت: نقطه ضعف‏ها، عواطف و احساسات عميق، تقليد، رقابت، عشق، ترس و …

و از وسايل تربيتى: مستقيم و غير مستقيم

بعد از بلوغ:

انسان بالغ را در چهار حوزه شناخت و معرفت و احساس و عقيده و عمل و اقدام و علوم و صنايع دنبال ميكنيم؛

در حوزه معرفت‏، از تربيت اسلامى و فلسفه و عرفان اسلامى‏

در حوزه احساس‏، از اخلاق اسلامى بر اساس تركيب و تبديل نه تلقين و عادت‏

در حوزه عمل‏، از رابطه عمل با انگيزه‏ها و عامل‏ها، با توان و وسعت انسان، با زمان و موقعيت، با هدف‏هاى مطلوب، با عمل‏هاى ديگر و انتخاب بر اساس اهميت سخن مى‏گوييم.

در حوزه علوم‏، از نيازهاى انسان و پاسخ‏هاى ابتدايى و شكل ابتدايى ابزار و صنايع و جمع بندى آنها و قانونمندى آن و ظهور علوم و گسترش علوم و تقسيم برنامه‏ها و تخصص‏ها و ظهور مديريت‏ها و سازمان‏هاى بزرگ بحث مى‏شود. و پيوند نياز و عمل و صنعت و علم و مديريت و تخصص و سازمان مشخص مى‏شود.

افرادی که تمایل به آشنایی با مبانی تربیتی استاد صفائی حائری دارند پیشنهاد می گردد 3 کتاب “تربیت کودک” “مسئولیت و سازندگی” و “انسان در دو فصل” را مطالعه نمایند.

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله بر حسب نیاز اقدام به جمع آوری جملات و نظرات استاد صفائی حائری در زمینه استعداد، شغل و هوش نموده است که در فایل زیر قابل مشاهده می باشد:

 نظرات استاد صفائی پیرامون  استعداد، هوش، شغل