بازدید عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب از مرکز سلاله

/
مهدی فضائلی؛ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب از فعالیت‌های مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله بازدید نمود.

مسابقات فوتسال لیگ ستارگان سادات مرکز سلاله شعبه قم برگزار شد

/
مسابقات فوتسال لیگ ستارگان سادات جام شهدای دانش‌آموز حرم حضرت احمد بن موسی علیهماالسلام (شاهچراغ) در مرکز سلاله شعبه قم برگزار شد.

بازدید کادر و مربیان تربیتی از مجموعه‌های حکمت‌نوین قائم‌شهر و اشراق بابل

/
بازدید کادر و مربیان تربیتی مرکز سلاله شعبه قم از مجموعه مدرسه ابتدایی حکمت‌نوین قائم‌شهر و مجموعه آموزشی تحول محور اشراق بابل بازدید و در جریان برنامه‌های این دو مجموعه قرار گرفتند.

دومین جلسه برنامه تجربه نوردی مرکز سلاله شعبه اصفهان برگزار شد

/
دومین جلسه برنامه تجربه نوردی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان با محوریت مجموعه فرهنگی عاشوراییان اصفهان برگزار شد.

راهبردهای «مهارت درک و تعامل با نوجوان» در کارگاه خانواده مرکز سلاله شعبه قم مطرح شد

/
راهبردهای «مهارت درک و تعامل با نوجوان» در کارگاه آموزشی خانواده مرکز مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم مطرح شد.

دوره آموزشی تجربه نوردی و آشنایی با تیپ های شخصیتی در مرکز سلاله شعبه اصفهان برگزار شد

/
دوره آموزشی تجربه نوردی و آشنایی با تیپ های شخصیتی در مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان با حضور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد در امور فرهنگی و اجتماعی مناطق محروم برگزار شد.