به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ یکشنبه 24 تیر۹۷ اولین جلسه مادران ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم با موضوع آشنایی با برنامه های تربیتی و استعدادی مرکز و آشنایی خانواده ها با یکدیگر و تشکیل کارگروهی در جهت پیشبرد اهداف مرکز انجام گرفت.

این جلسه که در روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار گردید، ابتدا با مولودی خوانی مداح اهل بیت آغاز گردید و سپس مدیر مرکز سلاله شعبه قم گزارشی در مورد فعالیت های تربیتی و استعدادی مرکز ارائه نمودند. همچنین نکاتی را درباب همکاری بیشتر خانواده ها در برنامه های مرکز بیان نمودند. در پایان سرکار خانم سیف و احمدی عضو انجمن اولیاء و مربیان کارگروهایی را جهت پیشبرد اهداف مرکز تشکیل نمودند.