شاخه هاي اصلي سادات در ايران

در کشور پهناور ايران شش گروه عمده از سادات وجود دارند . آنها عبارتنداز : ادامه مطلب

مهاجرت سادات به ايران و گسترش تشيع

يكى از دلائل عمده نفوذ تشيع در ايران، ورود«سادات علوى» به اين منطقه است. اين افراد، عمدتا «شيعه»بوده‏اند. گر چه گاهى در ميان آنها، افراى كه حتى «ناصبى» بوده‏اند، پيدا مى‏شده است (1) . البته شيعيان آنها نيز، همگى اثنى عشرى نبوده، بلكه بسيارى از آنها، «شيعه زيدى» بوده‏اند ادامه مطلب