آدرس دفتر قم

آدرس دفتر قم : بلوار سمیه – خیابان شهید رجایی – کوچه شماره ۱۰/پلاک ۱۶
تلفن : ۰۲۵۳۷۷۳۲۶۲۲ – ۰۲۵۳۷۷۳۲۸۲۲

 

آدرس دفتر اصفهان

آدرس دفتر اصفهان : آستان مقدس حرم زینبیه(سلام الله علیها) بعد از کوچه آتش نشانی-کوچه آیت الله سعیدی(شماره۱۵)-جنب ستاد بسیج- ساختمان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله تلفن:۳۵۵۱۹۱۷۹-۳۵۵۱۵۲۴۲