آیین نامه تنخواه مربیان

از آنجاییکه محور اصلی در تربیت متربیان بر پایه تشکیل گروه های فرهنگی استوار بوده و هر گروه زیر نظر یک مربی فعالیت می نماید، لذا بر اساس فعالیت انجام شده و به فراخور شرایط زمانی و مکانی، مربیان احتیاج به هزینه کردن برای جلسه خود دارند که وجود تنخواه ضرورت پیدا می کند. در این راستا و جهت نظم بخشیدن به هزینه های مربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، آیین نامه تنخواه مربیان تدوین گردیده است.این آیین نامه مشتمل بر وظائف مربی و وظائف مرکز و همچنین فرم گزارش در زمینه تنخواه می باشد.

ادامه مطلب

آیین نامه شناسایی و جذب کارگزاران تربیتی

با توجه به اهمیت، جایگاه و نقش کاربردی کارگزاران تربیتی در پیش برد اهداف مراکز تربیتی، مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، نظام جامعی با هدف شناسایی و جذب کارگزاران تربیتی مرکز تدوین نموده است.این آیین نامه مشتمل بر آزمون های روانشناسی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته متناسب می باشد.

 

ادامه مطلب

آیین نامه شورای پژوهشی

شورای پژوهشی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله مرجعی است برای سیاست‌گذاری و هدایت روند علمی مجموعه در راستای دستیابی به تربیت جامع نخبگان فرزندان معظم اهل بیت علیهم‌السلام. آیین نامه شورای پژوهشی سندی است که مسیر را برای شورای مذکور در جهت تصمیم‌گیری‌های لازم و مورد نیاز پژوهشی مرکز سلاله هموارتر می‌نماید.این آیین نامه مشتمل بر تعاریف مورد نیاز سند، اهداف، ترکیب اعضای شورا، وظایف شورا و نحوه تصمیم‌گیری در شورا می باشد.

ادامه مطلب

آیین نامه جذب و گزینش مبلغین

یکی از فعالیت های مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله در طول سال اعزام طلاب فرهیخته و فاضل جهت تبلیغ در مناطق محروم کشور است. به منظور سازماندهی امر جذب و گزینش مبلغ و ایجاد نظام جامع و هماهنگ و شفاف‌سازی شرایط، ضوابط، منابع،‌ روش‌ها، فرآیند‌ها، با بهره‌گیری از تجارب حاصله در این عرصه،‌ آئین نامه ای در خصوص معیارها و فرآیندهای جذب و گزینش طلاب تدوین شده است ادامه مطلب