سخن کوتاه(شماره۰۱)

پیش از آن که پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر !

اگر می خواهید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱-      اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن

۲-      اعتماد و ایمان به این که پشتکار خواهید داشت و پیوسته و مداوم به احترام های خود ادمه خواهید داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسید. ادامه مطلب

اعتماد به نفس

 هنگامی که اعتماد به نفس و خود باوری خود را بر اساس آن که و آن چه به راستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دست یابی ها یا شکست ها و ناکامی ها و ناکامی های خود بنا می کنید، چیزی را در خود خلق می نمایید که هیچ کس و هیچ چیز یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت. ادامه مطلب