اردوی تربیتی تفریحی مرکز سلاله شعبه اصفهان برگزار گردید

zazerav0195

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ این اردو در تاریخ۲۴شهریور۹۵ با هدف استحکام روابط ره آموزان و مربیان در پایان ترم تابستان در اردوگاه فرهنگی زازران برگزار شد. ادامه مطلب …