متن تقریر و امضای حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیروزیان

بسمه تعالی
خدمات شایسته و خداپسند این انجمن که در مسیر کمک به سادات جلیل القدر در امور فرهنگی مذهبی است، از هر جهت قابل تقدیر و انشاءالله در پیشگاه حضرت احدیت و اجداد گرامی سادات مأجور خواهند بود.
الاحقر غلامرضا فیروزیان ۲۷/۱۱/۱۳۸۹