متن تقریر و امضای حجت الاسلام والمسلمین نجم الدین طبسی

بسمه تعالی
احترام به ذریه رسول الله(ص) احترام به رسول الله(ص) است و اداء مزد رسالت، لذا بر همه مسلمین فرض است در این راستا گام برداشته و تلاش کنند. و بحمدالله این مؤسسه خیریه، مورد عنایت خداوند و لطف رسول الله(ص) و اهل بیت گرامی پیامبر قرار گرفته و این مسئولیت خطیر را برعهده گرفته. امیدوارم موفق و مؤید باشند. بنده این مقدار معلومات و آگاهی که از این مؤسسه یافتم، اذعان کردم که هدایت الهی و توفیقات حق تعالی شامل حال آنان شده هنئا لهم و بارک الله فی خطواتهم. ۱۸/۰۲/۹۰ نجم الدین طبسی