متن تقریر و امضای آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری

بسم الله الرحمن الرحیم
تلاش دست اندرکاران تکریم سادات ستودنی است. این حرکت قطعاً موجب خشنودی پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت خواهد شد. امیدوارم همه ساله این حرکت تداوم یابد تا در پرتو آن فضای جامعه ما معطر به عطر اهل بیت و دودمان نبی اکرم گردد. سید هاشم حسینی بوشهری