گردش های مذهبی

آموزش تیراندازی

برنامه سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ مرکز عترت ماندگار نبوی:

برنامه های علمی :

ü   کارگاه های آموزشی حفظ صحت و تربیت مربی فرهنگی ( از هفته دوم اردیبهشت )

ü   کارگاه آموزشی خانواده ۳ ، ۴ و ۵  ( روزهای جمعه ۱/۲/۹۱ – ۲۲/۲/۹۱ – ۱۹/۳/۹۱ ) همراه با برنامه های متنوع فرهنگی ورزشی و … ادامه مطلب

مقدمه ای در بحث های علمی اعتقادی این سایت در موضوع سادات

امروزه ما بر زمینی پای می گذاریم که در طول تاریخ انسان های صالح و ناصالح زیادی « با هم » تحولات تاریخ آن را شکل داده اند . تقابل خیر و شر و برتری متناوب آن دو بر هم ، تداوم پستی و بلندی شایستگی انسان در حاکمیت بر زمین را در پی داشته است . گاه تا بدانجا نزول یافته که جز نوح نبی و عده ای قلیل از یاران او ، باقی نسل بشر مستحق عذاب الهی بوده اند و گاه چنان شرافت یافته که پیامبر ختمی مرتبت از سوی خدا به سوی او مبعوث می گردد تا تمام معارف الهی را تعلیم ایشان نماید . ادامه مطلب

طرح پیشنهادی دوره آموزشی تربیت مربی فرهنگی

هدف:

شرکت کنندگان در این دوره پس از اتمام، توانایی اداره گروههای فرهنگی را دارند.

مشخصات ورودی:

۱-   طلبه های محترم سید که حداقل دارای سطح یک حوزه می باشند.

۲-     شرکت در مصاحبه و پذیرش ادامه مطلب