اشاره ای به خاندان‌های سادات در کشورهای مختلف :

سادات در مغرب

تعداد نفوس سادات علوی در مغرب اقصی (مراکش) بسیار زیاد است وشاید متجاوز از یک ملیون تن باشند. زیرا در اواخر قرن دوم دقیقاً در سال ۱۷۲ ق که ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب (ع) ، برادر کوچک محمدبن عبدالله بن الحسن معروف به «نفس زکیه» (۱۴۵ ق) در مغرب قیام کرد و سلسله «ادراسه» را تشکیل داد ، سادات فراوانی از نسل او و برادرش یحیی ، در مغرب پدید آمدند که تا کنون وجود دارند. ادامه مطلب

دورنمایی از سادات در جوامع اسلامی

چنانچه بخواهیم دورنمایی از موضع اهل بیت (ع) و ذریه پیغمبر(ص)، وبه طور کلی سادات در جوامع اسلامی، ترسیم کنیم لازم است کتابها و مآخذ مربوط به موضوعات ذیل را مد نظر قرار دهیم : ادامه مطلب