ده مورد از خصایص سادات :

۱-     کثرت اولاد این سلسله که در شرق و غرب عالم منتشرند .

۲-     صدقات و زکات که چرک اموال مردم است ( طبق روایت ) بر ایشان حرام است تا تمییز باشد بر علو مقام ایشان بر سایر مردمان . ادامه مطلب

معنای لغوی ، اصطلاحی :

نکته مقدماتی : در عصر ما و در ایران واژه « سید » به کسانی گفته می شود که احکام شرعی خاصی همچون اختصاص سهمی از خمس و حرمت دریافت صدقه در مورد آنها وجود دارد و از نظر نسب به امامان معصوم یا اجداد پیامبر ( هاشم ابن عبد مناف ) منسوب هستند .

اما نکته مهم این است که این واژه در زبان اهلبیت و قرآن نسبت به این دسته افراد جاری نبوده است . بنابراین آشنایی با چند واژه و معانی لغوی ، اصطلاحی آنها و معنای مورد استفاده آیات و روایات از این الفاظ لازم می باشد . این الفاظ عبارتند از : سید ، ذریه ، اهل ، آل ، شریف ، عترت و ذی القربی . ادامه مطلب

سادات چه کسانی هستند؟

گفتنی است سرسلسله سادات از هاشم جد پیامبر(ص) شروع شد، لذا عبدالمطلب و پدران پیامبر و امام علی(ع) نیز سادات هستند و فرزندان امام علی(ع) نیز سید هستند. اما از آنجا که هر کدام از امامان(ع) نیز مقام رفیع و بلندی دارند وقتی نسل سادات به هر کدام از امامان که برسد آن امام به عنوان سرسلسله آنها معرفی می شود. مانند سادات علوی، حسنی، حسینی، موسوی و رضوی و…. ادامه مطلب