شاخه های اصلی سادات در ایران

در کشور پهناور ایران شش گروه عمده از سادات وجود دارند . آنها عبارتنداز : ادامه مطلب

مهاجرت سادات به ایران و گسترش تشیع

یکى از دلائل عمده نفوذ تشیع در ایران، ورود«سادات علوى» به این منطقه است. این افراد، عمدتا «شیعه»بوده‏اند. گر چه گاهى در میان آنها، افراى که حتى «ناصبى» بوده‏اند، پیدا مى‏شده است (۱) . البته شیعیان آنها نیز، همگى اثنى عشرى نبوده، بلکه بسیارى از آنها، «شیعه زیدى» بوده‏اند ادامه مطلب