جهت ساختار سایت جدید

طرح درس انجمن نامه آسمانی

انجمن نامه آسمانی یکی از انجمن هایی است که طبق طرح شجره طوبی می‌بایست در برنامه‌های مرکز گنجانده شود و از آنجایی‌که متربیان به مدت ۹ سال در اختیار مرکز می باشند، لذا لازم است تا طرحی مدون و ۹ ساله برای این انجمن برنامه‌ریزی گردد.

این طرح به سه دوره ۳ ساله تقسیم می گردد.

دوره اول : دوره روخوانی و انس با قرآن (دوره آشنایی ره آموزان با قرآن و ایجاد انگیزه در آنها برای کار با قرآن)

هدف از این دوره ایجاد انس و علاقه در ره‌آموزان به قرآن کریم و نیز کسب مهارت در روخوانی و روان‌خوانی آن می‌باشد.

دوره دوم: فصیح‌خوانی – مفاهیم قرآن

در این دوره دو هدف دنبال می‌شود: یکی کسب مهارت اولیه لازم در ترجمه قرآن و دیگری رعایت قواعد تجویدی در حد لازم (که برای قرائت صحیح نماز باید رعایت شود.)

دوره سوم : دوره فهم کاربردی قرآن (شاخه تخصصی)

هدف از این دوره انتخاب یک رشته تخصصی در یکی از شاخه‌های قرآن کریم می‌باشد.

آئین نامه تشکیل انجمن اولیا و مربیان

برنامه ها و عناوینی که در شجره طوبی در ساحات مختلف تعریف و پیش بینی شده اند تماماً بعنوان نقشی مکمل در کنار خانواده‌ها دیده شده چرا که خانواده  نخستین نهاد اجتماعی تأمین کننده ی نیازهای روانی و جسمانی افراد است . کودک از بدو تولد از محیط خانواده متأثر می شود و در بزرگسالی نیز این تأثیر پیچیدگی خاص خود را پیدا می کند . خانواده در رشد شخصیت فرزندان ، تحکیم ارتباط میان اعضای خود و اعتلای فرهنگ فردی و اجتماعی و … نقش و اهمیت بسزایی دارد. از همین رو همکاری والدین با مرکز از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در صورت ایفای نقش صحیح خانواده است که برنامه های مرکز می‌تواند به اهداف خود که همان تربیت انسان کامل است محقق خواهد گردید.

لذا هدف از تدوین این آیین نامه نظم بخشی به نحوه تشکیل و مدیریت انجمن اولیا و مربیان بعنوان بازوی کمکی شعب در موضوعات مختلف می باشد.

نظام شناسایی و جذب متربیان

پر واضح است که وجود دانش آموزان مستعد و توانمند از موارد لازم و ضروری در ماموریت مرکز سلاله بوده چرا که بدون آنها تشکیل چرخه نخبگان امکان پذیر نخواهد بود. به همین جهت نیاز به یک روند مستمر و مناسب جهت شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد می باشد که در این سند تحت عنوان “تدوین نظام جامع شناسایی و جذب متربیان” از آن نام برده می شود.

نظام شناسایی و جذب مربیان

همان طور که در شرح اجمالی طرح شجره طوبی بیان شده است، در شجره طوبی، «کارگزار تربیتی» نقش مدیریت فرآیند تربیت مخاطب را بر عهده دارد. به عبارت دیگر شجره طوبی، مربی محور است. لذا با توجه به اهمیت، جایگاه و نقش کاربردی کارگزاران تربیتیان فرهنگی در پیش برد اهداف مرکز نظام شناسایی و جذب کارگزاران تربیتی مرکز تهی و تدوین گردیده است.

دستورالعمل برگزاری ترم

کلیه‌ی برنامه‌های مرکز اعم از جلسات فرهنگی-تربیتی رویش، انجمن نامه آسمانی، کلاس‌های استعدادیابی و استعدادپروری، اردوها، مشاوره ها، بازدیدها، جلسات ورزشی و… در قالب سه ترم شامل ترم تابستان، ترم پائیز و ترم زمستان-بهار برگزار می‌گردد؛ لذا شعب برنامه‌های خود را در چهارچوب مشخص شده برای هر ترم برنامه‌ریزی و اجرا می نمایند که در این دستوراعمل تعریف و تعیین می‌گردند.

آیین نامه محاسبه میزان کارکرد مربیان تربیتی

این آئین نامه مشتمل بر تعاریف و توضیحات، دستورالعمل ها و هم چنین فرمهای مرتبط با محاسبات حقوق کارگزاران تربیتی بر مبنای فاکتورهای جبران خدمات تعیین شده برای مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله و شعبات آن می باشد.

لازم به ذکر است که روش پرداختی به مربیان طبق این آیین نامه به صورت عقد جعاله می باشد. به اینگونه که در ابتدای ترم، مبلغ مورد نظر مرکز اعلام و در انتهای ترم، در صورتی که کارگزاران به فعالیت های مورد نظر مرکز عمل کرده باشند، مبلغ اعلام شده، به ایشان پرداخت می گردد. در این روش مرکز می تواند در صورت عدم عمل کارگزاران به شروط، از پرداخت امتناع نماید. جهت ایجاد تفاوت در مبلغ پرداختی به کارگزاران، می توان مبالغ پرداختی را در چند دسته اعلام کرد و برای کارگزاران تبیین نمود که مبلغ پرداختی به هر یک، وابسته به عواملی نظیر میزان کارکرد و ارزیابی عملکرد، در یکی از دسته قرار خواهد گرفت.

آیین نامه تعدیل متربیان

با توجه به اینکه مدت زمان حضور متربی در مرکز یک دوره ۹ ساله می باشد، لذا افرادی باید جذب مرکز شوند تا توانایی این مدت زمان همراهی را داشته باشند. از آنجاییکه در مرحله شناسایی و جذب متربیان مستعد مرکز، امکان خطا وجود داشته که منجر به ریزش متربیان می گردد، لذا یک بازه ۶ ماهه از ابتدای تابستان تا پایان پاییز مقطع چهارم تحت عنوان “دوره گذار” پیش بینی گردیده تا پس از این دوره، مرکز متربیان مطلوب خود را شناخته و با آنها ادامه دهد.

بدین منظور “آیین نامه تعدیل متربیان” تدوین گردیده است.

طرح درس های کلاس ها(رویش، انجمن نامه آسمانی، کلاس های استعدادی)

جلسات رویش یکی از انجمن هایی است که طبق طرح شجره طوبی می بایست در برنامه های مرکز گنجانده شود و از آنجاییکه که متربیان به مدت ۹ سال در اختیار مرکز می باشند، لذا لازم است تا طرحی مدون و ۹ ساله برای این انجمن برنامه ریزی گردد.

این طرح به سه دوره ۳ ساله تقسیم می گردد:

دوره اول : دوره تقویت تفکر و خلاقیت و آموزش نویسندگی

این دوره شامل پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بوده که هدف از آن تقویت تفکر و خلاقیت و همچنین آموزش نویسندگی به ره آموزان می باشد.

دوره دوم: دوره سیر اعتقادی توحید تا انسان شناسی

این دوره شامل پایه های هفتم، هشتم و نهم بوده که هدف از آن تقویت بنیه اعتقادی رهجویان در ۳ حوزه توحید، معاد و نبوت بوده و پس از آن به امامت و انسان شناسی پرداخته می شود.

دوره سوم : دوره کسب مهارت های اجتماعی در کنار رشد اخلاقی

این دوره شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم بوده که هدف از آن دشمن شناسی، کسب مهارت های اجتماعی و آشنایی با حکومت اسلامی می باشد که در کنار این موضوعات مباحث اخلاقی نیز بیان می گردد.

آیین نامه محاسبه میزان کارکرد مربیان تربیتی و استعدادی

مربیان استعدادی بعنوان یکی از اعضای تأثیرگذار مرکز سلاله محسوب می‌شوند که در فرآیند استعدادیابی و استعدادپروری نقش بسیار مهمی را ایفا می‌نمایند.ما در این مستند نحوه جبران خدمت این اعضا و نحوه محاسبه آن را تعیین نموده ایم تا با روش علمی و مشخص و شفاف نسبت به پرداخت این عزیزان اقدام نماییم.

دستورالعمل نظم دهی به تماس های تلفنی

همان طور که می‌دانیم یکی از مهم ترین وظائف مربی تربیتی برقراری ارتباط مفید و موثر با متربیان خود می‌باشد. برقراری ارتباط مابین مربی و متربی از روش‌های گوناگونی انجام می‌پذیرد که یکی از این روش ها از طریق تماس تلفنی میسر می‌گردد. از آنجاییکه برقراری تماس تلفنی مربیان با متربیان خود با حضور این عزیزان در مرکز انجام می‌پذیرفت لذا حضور مربیان در مرکز منجر به هدر رفت وقت آنها بابت طی نمودن مسیر رفت و برگشت و همچنین اشغال شدن خطوط مرکز می گردید. همچنین درصورت برقراری تماس با تلفن های همراه شخصی هزینه قابل توجهی برای مربیان در پی خواهد داشت. لذا برآن شدیم تا در این رابطه دستورالعمل مناسبی تدوین گردد.

نظام جامع مشاوره

امروزه محیط های متنوعی بر تربیت متربیان اثرگذار است که یکی از این محیط ها، محیط مراکز تربیتی و استعدادی میباشد که اغلب موارد متربیان با یک مربی همراه می باشند. از طرف دیگر به علت وجود آسیب های گوناگون تربیتی در جامعه و در معرض خطر قرار داشتن کودکان و نوجوانان در برابر آنها، وجود یک مشاور زبده و متخصص در امر تربیت جهت شناسایی و برطرف کردن مشکلات تربیتی امری ضروری به نظر می رسد. پر واضح است که مشاور جهت شناسایی و برطرف کردن مشکلات متربیان و همچنین درمان آنها نیاز به اطلاعات گوناگونی دارد که لزوم ارتباط ایشان با مربی، خانواده و متربی امری لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله اقدام به تدوین نظام نامه ای تحت عنوان”نظام جامع ارتباطی خانواده، مشاور، مربی و متربی” نموده است.

طرح دولت نقابت

طرح دولت نقابت به دنبال آشنایی هرچه بیشتر متربیان با وظایف اجتماعی در ابعاد کوچکتر است. بدین معنی که متربیان با برگزاری انتخابات و تشکیل هیأت دولت مرکز، با اقتضائات و فرآیندهای برنامه ریزی، سازماندهی، کار تیمی و پاسخگویی بخوبی آشنا خواهند شد.

دستور العمل تشکیل و نگهداری اسناد فیزیکی و الکترونیکی

چالش فراموشی و عدم انتقال کامل دانش‌ها باعث توجه به ضرورت مستندسازی در سازمان‌ها می‌گردد. به خصوص در زمان‌هایی که سازمان‌ها با تحولات جدی روبرو هستند، مساله مستند‌سازی از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.این دستورالعمل جهت مدیریت اسناد و پرونده‌های متربیان، مربیان و اسناد مربوط به برنامه‌های مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله تهیه و تنظیم گردیده است.

فرآیند این مستند به جمع‌آوری، نگهداری اسناد و پرونده ها، پردازش لازم و توزیع آنها به شکل مطلوب در بین سطوح مختلف کاربران و متقاضیان ، در زمان مناسب، با کیفیت و دقت لازم و متناسب با نوع کاربرد طراحی و می‌پردازد تا با عملیاتی شدن آن از پراکندگی اطلاعاتی و فقدان اسناد مورد نیاز جلوگیری بعمل آید.

طرح طراوت

طرح طراوت (طرح رصد استعدادی و تربیتی) سند محوری مرکز سلاله در فرآیند استعداد پروری می‌باشد که در آن به تشریح نگاه ما به گام‌های استعدادپروری پرداخته ایم و نحوه ورود متربیان مرکز و مسیر پیش روی آن‌ها در جهت پرورش استعدادهایشان در بازه ۹ ساله عضویت مرکز توضیح داده شده است.

طرح شجره طوبی

در شجره طوبی ما به معرفی  خطوط اصلی فرآیندهای تربیتی و استعدادی مرکز سلاله پرداخته ایم. مبانی اصلی این سند بر تفکرات استاد علی صفایی قرار داده شده است که با بهره‌گیری از منابعی همچون سند تحول آموزش و پرورش، طرح شهاب تهیه و تدوین گردیده شده است.