گزارش مختصر روند فعالیت های مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله از سال ۱۳۹۵ تا کنون منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ واحد تربیت و پژوهش مرکز سلاله گزارش مختصری از روند فعالیت های مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله از سال ۱۳۹۵ تا کنون را منتشر نمود.

حسن مهاجر مسئول واحد تربیت و پژوهش ستاد سلاله گفت: با توجه به تغییر ماموریت مرکز سلاله از سال ۹۵، معرفی، ماموریت و فرآیند تربیت و پرورش متربیان عضو مرکز در دوشعبه اصفهان و قم به شرح ذیل می باشد که در آخر نیز به صورت آماری به این امر پرداخته ایم:

معرفی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، سازمانی است مردم نهاد، غیردولتی و غیرانتفاعی که در راستای تعظیم و تکریم جایگاه سادات مکرم و تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع عظام تقلید ایجاد گردیده است. بر همین اساس آرمان ما دستیابی به شبکه سرمایه انسانی از طریق رشد دادن (در جهت تعظیم و تکریم) دانش آموزان سادات پسر دارای خانواده صالح شیعه ایرانی بوسیله آموزش و پیاده سازی تربیت مبتنی بر استعداد در قالب راه‌اندازی مراکز تربیتی و پرورش استعداد در سطح کشور می‌باشد. سیاست این مرکز، تمرکز بر طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی بهترین راهکارها و فرآیندها در خصوص شناسایی و جذب، پرورش، حمایت و ساماندهی نخبگان و استعدادهای برتر فرزندان مکرم اهل بیت(علیهم السلام) با هدف تربیت کارگزاران آرمان‌شهر مهدوی و تکمیل چرخه نخبه سازی می باشد.

این مرکز فعالیت های خود را از سال ۱۳۸۹ ذیل بنیاد راهبری آلاء آغاز نموده و اکنون در اصفهان و قم پذیرای قدوم خانواده‌های محترم سادات می باشد.

فرآیند تربیت و پرورش استعداد متربیان

روند پرورش و تربیت نیروی انسانی در مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله یک فرآیند بلند مدت ۲۷ ساله بوده که به صورت یک فرآیند پلکانی و در ۳ دوره تعریف گردیده است. در این میان دوره اول تدوین گردیده و در مرحله پیاده سازی و اجرا می باشد ولی دوره های دوم و سوم در حال تدوین می باشد.

حال به توضیح هر یک از این دوره ها میپردازیم.

دوره اول: دوره تربیت و آموزش

این دوره به مدت ۹ سال از پایه چهارم تا دوازدهم به طول می انجامد که هدف کلی آن پرورش متربیان است تا در ساحات استعدادی‌شان به سطح  مطلوبی برسند و در ادامه مسیر آماده تبدیل شدن به نیروهای موثر جامعه باشند. در این دوره فعالیت اصلی مرکز در دو حیطه تربیتی و پرورش استعداد می باشد. حیطه تربیتی شامل ۴زمینه سلامت دینی، جسمی، روحی و سیاسی – اجتماعی و حیطه استعدادی شامل ۵ ساحت علمی – فناوری، فرهنگ – هنر، مدیریتی، معنوی دینی و سیاسی – اجتماعی می باشد.

دوره دوم: دوره مشاوره و راهنمایی

این دوره‌ی ۸ ساله شامل دوران دانشجویی تا کارشناسی ارشد و خدمت مقدس سربازی بوده که هدف کلی آن پرورش نیروهایی است که در حوزه های استعدادی‌شان در سطح جامعه موثر هستند و ادامه مسیر بایستی به  نیروهای جریان‌ساز جامعه در آن حوزه‌ ها تبدیل شوند. در این دوره فعالیت اصلی مرکز در دو حیطه توسعه مهارتها و استعدادها شامل حمایت جهت تحصیل در رشته های خاص، بورسیه جهت ادامه تحصیل در داخل و یا خارج کشور، حمایت از ایده‌ها، ابداعات و اختراعات و…. و حیطه ارائه خدمات متقابل شامل استفاده به عنوان مربی در مراکز تابعه، همکاری در پروژه های تحقیقاتی، همکاری بعنوان کادر مراکز تابعه و…  می باشد. لازم به ذکر است جایگاه شغلی آینده بچه ها در این دوره زمینه سازی می گردد.

دوره سوم: دوره اثربخشی و هم افزایی

این دوره ۱۰ ساله شامل دوران پس از خدمت مقدس سربازی تا مدارج عالی تحصیلی به بعد بوده که هدف کلی آن پرورش نیروهای جریان ساز جامعه می باشد بگونه‌ای که در زمینه های تخصصی‌شان (در صورت فراهم آمدن زمینه‌های اجتماعی و فردی) به رهبران آن زمینه تبدیل شوند. در این دوره فعالیت اصلی مرکز در دو حیطه استفاده از تخصص‌های توسعه یافته در زنجیره ارزش طراحی شده شامل سیستم‌های حوزوی، صنعتی، اقتصادی، پزشکی، فرهنگی – تبلیغی و… و حیطه ارائه خدمات تخصصی به جامعه با استفاده از دارائی‌های تولید شده در زمینه های مختلف حوزوی، پزشکی، مهندسی، مدیریتی و…  می باشد.