کلاس های ترم تابستان ۹۷ ره آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان آغاز شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ کلاس های ترم تابستان ۱۳۹۷ ره آموزان شعبه اصفهان از روز پنجشنبه ۳۱ خرداد آغاز شد.

کلاس های استعدادی مرکز در مقطع چهارم شامل: طراحی، سفالگری، آزمایشگاه علوم یک، مکانیک و الکترونیک، در مقطع پنجم ساحت علمی و فناوری شامل: مکانیک، الکترونیک و آزمایشگاه علوم دو، در مقطع پنجم ساحت فرهنگی و هنر شامل: داستان نویسی، کار با چوب و سفالگری، در مقاطع ششم، هفتم و هشتم ساحت علمی و فناوری شامل: رباتیک، مبانی پرواز و آزمایشگاه علوم سه، در مقاطع ششم، هفتم و هشتم ساحت فرهنگ و هنر شامل: شعر و ادبیات، طراحی و کلیپ سازی و مستندسازی می باشد.

این کلاس ها هر هفته پنجشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۳ در دبستان سادات برگزار می گردد.

کلاس های تربیتی و ورزشی مرکز شامل: جلسات رویش، انجمن های آسمانی، دفاع شخصی و عملیات تربیت در صحنه می باشد که این کلاس ها برای کلیه مقاطع روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۷:۳۰ در دهکده فرهنگی منتظران آفتاب برگزار می گردد.

لازم به ذکر است که برنامه های اردویی و بازدیدی ره آموزان روزهای سه شنبه هر هفته طبق برنامه ریزی های قبلی انجام می گیرد.

تصاویر اولین روز کلاس های استعدادی در ترم تابستان ۹۷

تصاویر اولین روز کلاس های تربیتی و ورزشی در ترم تابستان ۹۷