نظام شناسایی و جذب مربیان

همان طور که در شرح اجمالی طرح شجره طوبی بیان شده است، در شجره طوبی، «کارگزار تربیتی» نقش مدیریت فرآیند تربیت مخاطب را بر عهده دارد. به عبارت دیگر شجره طوبی، مربی محور است. لذا با توجه به اهمیت، جایگاه و نقش کاربردی کارگزاران تربیتیان فرهنگی در پیش برد اهداف مرکز نظام شناسایی و جذب کارگزاران تربیتی مرکز تهی و تدوین گردیده است.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *