گروه کوثر

مربی گروه: جناب اقای محمدصادق صدری

اعضای این گروه از اولین ورودی های مرکز در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره دوم دبیرستان (پایه دهم) مشغول به تحصیل می باشند که مربی مهربان، پویا و تلاشگر این گروه جنای آقای محمدصادق صدری هستند. تعداد اعضائ این گروه ۱۲ نفر می باشد که تعداد  ۱۱ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۱ نفر  در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۸    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: مبانی پرواز ، زیست شناسی، آزمایشات فیزیک، ماکت سازی، نجوم، رباتیک، مکانیک، عکاسی، فیلم برداری و کلیپ سازی، طراحی، داستان نویسی، شعر و ادبیات، خطاطی، سفال گری، رایانه، کار با چوب

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر، کتابخوانی، تولید کتاب، انتخاب الگو، شگفتی های آفرینش، توحید مفضل، لزوم تقلید ، مسائل بلوغ، یادگیری احکام، روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، رمز موفقیت نخبگان

گروه یاسین

مربی گروه:  جناب آقای محمد پاک اندیش

اعضائ این گروه از اولین ورودی های مرکز از کلاس پنجم در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره اول دبیرستان (پایه نهم) مشغول به تحصیل می باشند و با مربی پرتلاش، خلاق و دلسوز خود همراه هستند. تعداد اعضای این گروه  ۱۵ نفر می باشد که تعداد ۱۲ نفر درساحت علم و فناوری و تعداد ۳ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۲    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: مبانی پرواز ، زیست شناسی، آزمایشات فیزیک، ماکت سازی، نجوم، رباتیک، مکانیک، عکاسی، فیلم برداری و کلیپ سازی، طراحی، داستان نویسی، شعر و ادبیات، خطاطی، سفال گری، رایانه، کار با چوب

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، تحلیل فیلم ۱، فروع دین ، تقویت تفکر ، کتابخوانی، تولید کتاب، شگفتی های آفرینش، ارزش علم، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(ص)، رمز موفقیت نخبگان

گروه نور

مربی گروه: جناب آقای حسین چاووشی

اعضائ این گروه از اولین ورودی های مرکز و از پایه چهارم در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در دوره اول دبیرستان (پایه هفتم) مشغول به تحصیل می باشند . آقای حسین چاووشی با نشاط همیشگی و روحیه خستگی ناپذیر خود همیشه نوآوری و خلاقیت را در گروه دنبال می کند. تعداد اعضای این گروه ۱۳  نفر می باشد که تعداد  ۹ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۴ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۶    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: مبانی پرواز ، زیست شناسی، آزمایشات فیزیک، ماکت سازی، نجوم، رباتیک، مکانیک، عکاسی، فیلم برداری و کلیپ سازی، طراحی، داستان نویسی، شعر و ادبیات، خطاطی، سفال گری، رایانه، کار با چوب

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه،تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، تحلیل فیلم ۱، فروع دین ، تقویت تفکر ، کتابخوانی، تولید کتاب، شگفتی های آفرینش، ارزش علم، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، رمز موفقیت نخبگان

گروه فجر      

مربی گروه: جناب آقای علی رفیعی

اعضای این گروه از سال ۹۶ به عنوان دومین ورودی های مرکز از کلاس چهارم ابتدایی وارد مرکز شدند که در حال حاضر در کلاس هفتم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشند که آقای علی رفیعی مثل یک برادر بزرگ‌تر خالصانه به دنبال رشد و موفقیت اعضای گروه بوده و هست. اعضای این گروه پس از سپری نمودن یک سال از برنامه های مرکز از تابستان ۹۷ گروه های استعدادی آنها مشخص شد که تعداد ۱۳ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۴ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۳    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند:شیمی، زیست شناسی، آزمایشات فیزیک، ماکت سازی، نجوم، رباتیک، مکانیک، عکاسی، فیلم برداری و کلیپ سازی، طراحی، داستان نویسی، شعر و ادبیات، خطاطی، سفال گری، رایانه، کار با چوب

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه،تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، تقویت تفکر

گروه سلمان

مربی گروه:  جناب آقای امیرعلی صابر

اعضای این گروه در سال ۹۷ از پایه چهارم عضو مرکز شدند که در حال حاضر با مربی خوب، پرتوان و با انرژی خود همراه هستند. این متربیان در پایان ترم زمستان-بهار(بهار ۹۸) و پس از شرکت در جلسات متعدد استعدادی در فرآیند تعیین ساحت استعدادی قرار گرفتند و تعداد ۱۱ نفر در ساحت علمی و فناوری و ۸ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت هستند.

میانگین هوش کل گروه:۱۲۴

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: سفالگری، طراحی، مکانیک، لذت های علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر ، روخوانی کتاب

گروه شمس

مربی گروه:  جناب آقای علیرضا خسروی

اعضای این گروه در سال ۹۸ از پایه چهارم عضو مرکز شدند که در حال حاضر با مربی خوب، پرتوان و با انرژی خود همراه هستند. این متربیان در پایان ترم زمستان-بهار(بهار ۱۴۰۰) و پس از شرکت در جلسات متعدد استعدادی در فرآیند تعیین ساحت استعدادی قرار خواهند گرفت و به دو ساحت علمی و فناوری و ساحت فرهنگ و هنر تقسیم خواهند شد.

میانگین هوش کل گروه:۱۲۴

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: سفالگری، طراحی، مکانیک، لذت های علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر ، روخوانی کتاب