گروه شهید آیت الله بهشتی (رحمت الله علیه)

مربی گروه: جناب آقای حسین فتح اللهی

اعضائ این گروه از اولین ورودی های مرکز در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره اول دبیرستان (پایه دهم) مشغول به تحصیل می باشند که مربی فعال، خلاق و جهادی این گروه جناب آقای حسین فتح اللهی هستند. تعداد اعضای این گروه ۱۱ نفر می باشد که تعداد  ۱۰نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۱ نفر  در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند.

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۰

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر، کتابخوانی، تولید کتاب، انتخاب الگو، شگفتی های آفرینش، توحید مفضل، لزوم تقلید ، مسائل بلوغ، یادگیری احکام، روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(ص)، رمز موفقیت نخبگان

گروه شهید مصطفی احمدی روشن

مربی گروه:  جناب آقای سید حسین بیکلری

اعضای این گروه از اولین ورودی های مرکز از کلاس پنجم در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره اول دبیرستان (پایه نهم) مشغول به تحصیل می باشند  که با مربی صبور، خلاق و دلسوز خود جناب آقای بیکلری همراه هستند. تعداد اعضای این گروه  ۱۰ نفر می باشد که تعداد ۷ نفر درساحت علم و فناوری و تعداد  ۳ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۱۹

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم

گروه شهید مصطفی چمران

مربی گروه: جناب آقای محمدحسین مطهری

اعضای این گروه از ورودی های مرکز و از پایه چهارم در سال ۹۵ و ۹۶ می باشند که در حال حاضر در پایه هشتم مشغول به تحصیل می باشند. آقای محمدحسین مطهری با روحیه خلاق خود همیشه به دنبال ایده های نو برای ایجاد نشاط در کلاس های خود می باشد. تعداد اعضای این گروه ۱۳  نفر می باشد که در ساحت علم و فناوری  مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۰    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه،تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، تحلیل فیلم ۱، فروع دین ، تقویت تفکر ، کتابخوانی، تولید کتاب، شگفتی های آفرینش، ارزش علم، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، رمز موفقیت نخبگان

گروه شهید محسن حججی

مربی گروه: جناب آقای سید مجتبی حسنی

اعضای این گروه از سال ۹۶ به عنوان دومین ورودی های مرکز از کلاس چهارم ابتدایی وارد مرکز شدند که در حال حاضر در پایه هفتم مشغول به تحصیل می باشند که آقای سید مجتبی حسنی مثل یک برادر بزرگ‌تر به دنبال رشد و موفقیت اعضای گروه بوده و هست. اعضای این گروه پس از سپری نمودن یک سال از برنامه های مرکز از تابستان ۹۷ گروه های استعدادی آنها مشخص شد که تعداد ۱۵ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۱ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۲    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: آزمایشگاه زیست، ماکت سازی، طراحی، کارباابزار، سفالگری، بازی و ریاضی، عکاسی، نجوم، کار با رایانه، داستان نویسی، الکترونیک، مکانیک

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه، تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، تقویت تفکر

گروه شهید مهدی زین الدین

مربیان گروه:  جناب آقای سید امیر بیکلری

اعضای این گروه در سال ۹۷ از پایه چهارم عضو مرکز شدند که در حال حاضر در ترم تابستان با مربی پرتوان و با انرژی جناب آقای سید امیر بیکلری همراه هستند. این متربیان در پایان ترم زمستان-بهار (بهار ۱۳۹۸) و پس از شرکت در جلسات متعدد استعدادی در فرآیند تعیین ساحت استعدادی قرار گرفته که تعداد ۱۷ نفر در ساحت علمی و فناوری و ۳ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت هستند.

میانگین هوش کل گروه:۱۲۱

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: طراحی، سفالگری، آزمایشگاه علوم، مکانیک، الکترونیک

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر ، روخوانی کتاب

گروه حضرت سید الشهدا (علیه السلام)

مربی گروه: جناب آقای محمدحسین باقری

اعضای این گروه از اولین ورودی های مرکز از کلاس چهارم در سال ۹۸ می باشند که در حال حاضر در مقطع پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشند  که با مربی صبور، خلاق و دلسوز خود جناب آقای محمدحسین باقری همراه هستند. تعداد اعضای این گروه  ۲۰ نفر می باشد.

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۰

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، نقاشی، آزمایشگاه علوم، سفالگری، رباتیک مقدماتی، داستان نویسی و آشنایی با کامپیوتر