گروه شهید چمران

مربی گروه: جناب آقای محمد خانی

اعضائ این گروه از اولین ورودی های مرکز و از پایه چهارم در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در پایه ششم مشغول به تحصیل می باشند . آقای محمد خانی با روحیه خلاق خود همیشه به دنبال ایده های نو برای ایجاد نشاط در کلاس های خود میباشد. تعداد اعضای این گروه ۱۴  نفر می باشد که تعداد  ۱۳ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۱ نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۰    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه،تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، تحلیل فیلم ۱، فروع دین ، تقویت تفکر ، کتابخوانی، تولید کتاب، شگفتی های آفرینش، ارزش علم، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(ص)، رمز موفقیت نخبگان

گروه شهیدحججی

مربی گروه: جناب آقای حسنی

اعضای این گروه از سال ۹۶ به عنوان دومین ورودی های مرکز از کلاس چهارم ابتدایی واردمرکز شدند که در حال حاضردر کلاس پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشند که آقای حسنی مثل یک برادر بزرگ‌تر به دنبال رشد و موفقیت اعضای گروه بوده و هست. اعضای این گروه پس از سپری نمودن یک سال از برنامه های مرکز از تابستان ۹۷ گروه های استعدادی آنها مشخص شد که تعداد ۱۵ نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۴نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۲    

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: آزمایشگاه زیست، ماکت سازی، طراحی، کارباابزار، سفالگری، بازی و ریاضی، عکاسی، نجوم، کار با رایانه، داستان نویسی، الکترونیک، مکانیک

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تولید نشریه، تفکر و خلاقیت، آداب اجتماعی در سیره اهل بیت،  روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، تقویت تفکر

گروه شهید زین الدین

مربیان گروه:  جناب آقایان  مرتضوی و خضرلو

اعضای این گروه در سال ۹۷ از پایه چهارم عضو مرکز شدند که در حال حاضر در ترم تابستان با دو مربی پرتوان و با انرژی همراه هستند. این متربیان در پایان ترم زمستان-بهار(بهار ۹۸) و پس از شرکت در جلسات متعدد استعدادی در فرآیند تعیین ساحت استعدادی قرار خواهند گرفت و به ۲ ساحت علمی و فناوری و ساحت فرهنگ و هنر تقسیم خواهند شد.

میانگین هوش کل گروه:۱۲۱

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: طراحی، سفالگری، آزمایشگاه علوم، مکانیک، الکترونیک

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر ، روخوانی کتاب

گروه شهید بهشتی

مربی گروه: جناب فتح اللهی

اعضائ این گروه از اولین ورودی های مرکز در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره اول دبیرستان(پایه هشتم) مشغول به تحصیل می باشند که مربی فعال، خلاق و جهادی این گروه جناب آقای فتح اللهی هستند. تعداد اعضای این گروه ۱۵ نفر می باشد که تعداد  ۱۴نفر در ساحت علم و فناوری و تعداد ۱ نفر  در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند.

میانگین هوش کل گروه: ۱۲۰

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم

عناوین تربیتی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: تقویت تفکر، کتابخوانی، تولید کتاب، انتخاب الگو، شگفتی های آفرینش، توحید مفضل، لزوم تقلید ، مسائل بلوغ، یادگیری احکام، روخوانی کتاب – تولید نشریه سه بعدی، حدیث خوانی ، مدیریت زمان ، خاطره نویسی ، امر به معروف در سیره پیامبر(ص)، رمز موفقیت نخبگان

گروه شهید احمدی روشن

مربی گروه:  جناب آقای بیکلری

اعضای این گروه از اولین ورودی های مرکز از کلاس پنجم در سال ۹۵ می باشند که در حال حاضر در مقطع دوره اول دبیرستان(پایه هفتم) مشغول به تحصیل می باشند  که با مربی صبور، خلاق و دلسوز خود جناب آقای بیکلری همراه هستند. تعداد اعضای این گروه  ۱۴ نفر می باشد که تعداد ۹ نفر درساحت علم و فناوری و تعداد  ۵نفر در ساحت فرهنگ و هنر مشغول به فعالیت می باشند .

میانگین هوش کل گروه: ۱۱۹

عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: عناوین استعدادی که اعضای گروه از ابتدای ورود گذرانده‌اند: نجوم، طراحی، فیزیک، خلاقیت، پزشک کوچک،کار با ابزار، آزمایشگاه زیست، آزمایشگاه فیزیک، مبانی پرواز، ماکت سازی، الکترونیک، مکانیک، آزمایشگاه علوم