مسئولین موسسه مکتب اسلامی بصائر سبزوار از مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ چهارشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۷ مسئولین موسسه مکتب اسلامی بصائر سبزوار از مرکز سلاله بازدید کردند.

در این دیدار ابتدا جناب آقای جعفری مدیر مرکز سلاله، به معرفی و  تشریح فرآیند جذب مرکز پرداخته و به پرسش های طرح شده پاسخ دادند. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محمد اسماعیل زاده مدیر موسسه مکتب اسلامی بصائر سبزوار نیز به معرفی مرکز مکتب اسلامی پرداخته و ضمن علاقمندی از شیوه و نحوه فعالیت مرکز سلاله در امر تربیت و پرورش استعداد؛ خواستار ارتباط هر چه بیشتر دو مرکز شد.

لازم به ذکر است در این جلسه آقایان مهندس علیخاصی معاونت طرح و برنامه بنیاد آلاء، مجید مجیری مسئول طرح و برنامه ستاد سلاله، حسن مهاجر مسئول تربیت و پژوهش ستاد سلاله و محمد پودینه مدیر مرکز در شعبه اصفهان حضور داشتند و هر کدام در حیطه مسئولیت خود مباحثی را با حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل زاده مطرح کرده و از نقطه نظرات یکدیگر استفاده کردند.