مرحله دوم آزمون استعداد یابی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله در شعبه اصفهان به پایان رسید

به گزارش روابط عمومی مرکز سلاله؛ از تاریخ ۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۹۷ با حضور تیم تست هوش و اساتید مصاحبه ی خانواده دومین مرحله از آزمون استعداد یابی دانش آموزان راه یافته به مرحله دوم در شعبه اصفهان انجام و به پایان رسید.

دراین مرحله تعداد ۷۶ نفر از دانش آموزان سید پسر به مصاحبه خانواده و تست هوش دعوت شده بودند.شایان ذکر است آخرین مرحله ی جذب ۹۷ اردوی نیمروزه ی شخصیت شناسی میباشد که بعد از اعلام قطعی نتایج تست هوش انجام خواهد گرفت.