سومین کارگاه آموزش خانواده به همراه بازدید از کلاس های استعدادی در مرکز سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ سه شنبه ۲۳ مردادماه ۹۷ سومین کارگاه آموزشی خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم با موضوع اصول و مبانی تربیت فرزند توسط استاد متقی فر ویژه مقاطع ششم،هفتم،هشتم برگزار گردید.

همچنین دومین کارگاه در همین روز با موضوع راهکارهای افزایش تقیدات مذهبی فرزندان به ویژه نماز توسط استاد ملکی ویژه مقاطع چهارم و پنجم برگزار گردید. لازم به ذکر است، در پایان هرکارگاه بازدید گروهی خانواده ها از کلاس های استعدادی انجام گرفت و مربیان استعدادی در خصوص روند استعداد پروری برای خانواده ها صحبت کردند و به سوالات خانواده ها پاسخ دادند.