ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم از کارخانه مقوا سازی و کارگاه سفالگری بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ پنجشنبه ۹ آذرماه ۹۶ در راستای برنامه های ساحت علم و فناوری، ره آموزان کلاس چهارم، پنجم، ششم و هفتم مرکز سلاله شعبه قم به همراه مربیان از کارخانه مقوا سازی و کارگاه سفالگری بازدید کردند.

در این بازدید مسئولین کارخانه توضیحاتی را از نحوه ی تولید مقوا برای ره آموزان ارائه دادند و ره آموزان مشاهدات عینی خود را یادداشت نمودند تا بتوانند گزارش مختصری از این بازدید را به مربیان خود ارائه نمایند.
همچنین ره آموزان مقاطع پنجم،ششم و هفتم مرکز طبق برنامه های ساحت فرهنگ هنر همراه با مربیان خود از کارگاه سفالگری بازدید نموده و از روند ساخت وسائل هنری مثل کوزه، کاسه های قدیمی، بشقاب، تزئینی و… آشنا شدند.
در ادامه ره آموزان همه مقاطع جهت شرکت در کلاس های هفتگی در مرکز حضور پیدا نمودند و بعد از اقامه نماز، صرف نهار و استراحت در کلاس های تربیتی و استعدادی شرکت نمودند. درپایان برنامه جشن با مولودی خوانی آقای محمد خانی و ره آموز مقطع ششم سیدمهدی ابراهیمی خاتمه بخش این روز پر کار و به یادماندنی ره آموزان و مربیان بود.