ره آموزان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان از باغ غدیر و موزه دفاع مقدس بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورشی استعداد سلاله؛ در راستای برنامه های گردشی روزهای سه شنبه در ترم تابستان ره آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان از باغ غدیر و موزه دفاع مقدس بازدید کردند.در این بازدید ره آموزان کلیه مقاطع به همراه مربیان خود  به بازی های گروهی مثل فوتبال، والیبال پرداختند و بعد از آن بر سر گلزار شهدای گمنام حاضر شده و سپس از موزه دفاع مقدس بازدید بعمل آوردند. در پایان هم متربیان در محل آبنمای باغ غدیر به آب بازی پرداختند.