خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه قم از کلاس های استعدادی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ خانواده های ره آموزان شعبه قم در تمامی مقاطع با حضور در خانه علوم و فنون قم از روند کلاس های استعدادی این شعبه بازدید و توسط اساتید استعدادی و مسئولین شعبه از جزئیات کلاس ها و چگونگی رصد مطلع گردیدند.

پرسش و پاسخ خانواده ها و اساتید در خصوص روند کلاس ها از دیگر برنامه های این بازدید بود. خانواده ها در ساعت مقرر در کلاس های فیزیک، زیست شناسی، مبانی پرواز، کار باچوب، سفالگری، نویسندگی، بازی و ریاضی، ماکت سازی،الکترونیک حضور پیدا کردند.
درکلاس زیست خانواده ها با تشریح بدن جانوران به صورت شبیه سازی مجازی از طریق پاورپوینت توسط ره آموزان بازدید نموده و همچنید در کلاس فیزیک با آزمایش ها و وسائل مربوطه توسط ره آموزان آشنا شدند.در کلاس الکترونیک استاد روند کلاس و نوع رصد را برای هرکدام از ره آموزان با اولیاء در میان گذاشت. در سایر کلاس ها نیز اساتید توضیحات لازمه را ارائه نمودند.
درحاشیه این برنامه اولیاء سوالات مربوط به کلاس های تربیتی را از مربیان تربیتی پرسیده و مربیان پاسخگو بودند.