خانواده های ره آموزان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه اصفهان از کلاس های استعدادی بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ خانواده های ره آموزان مرکز شعبه اصفهان به تفکیک گروه ها از کلاس های استعدادی فرزندان خود که روزهای پنجشنبه هر هفته در دبستان سادات برگزار می گردد بازدید بعمل آوردند.

حسن مهاجر مسئول واحد تربیت و پژوهش مرکز سلاله در مورد بازدید خانواده ها در یک فرآیند آماری گفت: حضور خانواده های کلاس چهارم ۸۶% کلاس پنجم ۸۹% کلاس ششم ۸۲% هفتم ۷۶% و هشتم ۶۸% می باشد.در مجموع میانگین حضور خانواده ها ۸۲% می باشد که آمار خوب و قابل قبولی می باشد.

لازم به ذکر است در این بازدید مربیان استعدادی هر کلاس توضیحاتی در مورد برنامه های اجرا شده در این ترم را تشریح و خانواده ها با روند کلاسهای استعدادی ترم تابستان در هر کلاس آشنا و از نزدیک شاهد این کلاس ها بودند.

در این بازدید فرم های نظرسنجی پیرامون کلاس های استعدادی بین خانواده ها پخش گردید.

در پایان خانواده ها به صورت تکی در بعضی کلاس ها شرکت کردند تا از با نحوه آموزش مربیان آشنا و در مورد فرزندان خود با مربیان صحبت کنند.