جلسه انجمن اولیاء مربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ سه شنبه ۲۶ دی ماه ۹۶ و با حضور اعضای انجمن اولیاء و مربیان مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله شعبه قم دومین جلسه این انجمن برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مدیر شعبه جناب آقای موسوی ضمن خوش آمد گویی گزارشی را از پیگیری مصوبات جلسه ی قبل ارائه نمودند. در ادامه گزارش مبسوطی از ترم پاییز ۹۶ توسط آقای محمودی مسئول دانش آموزی ارائه شد. ارائه برنامه های سامانه ی سرات و توضیحات جانبی این برنامه مفصلا توسط مسئول طرح وبرنامه ستاد جناب آقای مجیری ارائه و در ادامه به سوالات اعضاء پاسخ داده شد.