جلسات خانواده های ره آموزان، با مربیان مربوطه در مرکز سلاله شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ این جلسات به طور منظم با هماهنگی مربیان مقاطع پنجم و هشتم در تاریخ های 10 و 12 تیرماه 97 با محوریت مسائل تربیتی و آموزش سامانه سرات توسط مربی هر مقطع در ساختمان مرکز سلاله برگزار گردید.

همچنین مدیر مرکز جناب حجت الاسلام و المسلمین فقیهی در خصوص روند برنامه های مرکز از جمله استعدادی و تربیتی نکات قابل توجهی را به عرض خانواده ها رساند و جلسه پرسخ و پاسخی در زمینه فعالیت های مرکز برگزار گردید.
لازم به ذکر است طبق برنامه ریزی مقاطع ششم و هفتم در هفته جاری با خانواده ها در این زمینه جلساتی با خانواده ها خواهند داشت.