برنامه ساحت علم وفناوری به مناسبت روز مهندس در شعبه قم برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ متربیان مرکز سلاله شعبه قم در تاریخ ۱۰اسفندماه ۹۶ در برنامه ساحت علم وفناوری به مناسبت روز مهندس شرکت نمودند.

در این برنامه که بمناسبت روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی(روزمهندس) با حضور ره آموزان مرکز برگزار شد، بعنوان برنامه دوم گروه شهید حججی با مدیریت وبرنامه ریزی مربی آقای سید مجتبی حسنی برگزار گردید. برنامه با محوریت انجام آزمایشات عملی پیرامون ترکیب رنگ های اسیدی و باز و چگونگی تشکیل آتش فشان و تغیر رنگ آتش با اضافه نمودن مواد شیمیایی مختلف انجام گردید و سپس سوالاتی پیرامون آزمایشات انجام شده توسط مهندس حبیبی پرسیده شد و ره آموزان پاسخ دادند که به نفرات برتر جوائزی از سوی مدیر شعبه اهدا گردید.