اولین جلسه آموزش خانواده های ره آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ اولین جلسه آموزش خانواده های متربیان شعبه اصفهان سه شنبه ۱۹ تیر ۹۷ در دارالولایه برگزار گردید.

لازم به ذکر است این جلسه توسط  جناب آقای شعرباف با موضوع «ایجاد آرامش در نوجوانان» و با حضور خانواده های گروه های نور، یاسین و کوثر از ساعت ۱۹ الی ۲۰:۳۰ برگزار شد.