حجت الاسلام و المسلمین پناهیان:

ایشان در یک سلسله سخنرانی های خود تحت عنوان “تنها مسیر” به نظام تعلیم و تربیت با محوریت مدیریت تمایلات می پردازد. در این مجموعه سخنرانی ابتدا از “انسان” به عنوان فردی که طراح اصلی نظام تعلیم و تربیت می باشد صحبت می گردد که از یک ویژگی بسیار برجسته و برتری به نام “گرایش ها” یا “تمایلات” برخوردار است. در ادامه به تضاد بین گرایش ها و نحوه مدیریت کردن آنها در زندگی پرداخته می شود.

در نوشته زیر به اختصار به معرفی نظام تعلیم و تربیت ایشان پرداخته می گردد.

 نظام تعلیم و تربیت حجت الاسلام و المسلمین پناهیان  

 

عزیزانی که تمایل به محتوای کامل این جلسات دارند می توانند به آدرس http://panahian.ir/post/780 مراجعه فرمایند.