استاد علی صفائی:

ایشان تربیت را به دو دوره قبل از بلوغ و بعد از بلوغ تقسیم می نمایند که نظرات ایشان برای این دو دوره به شرح می باشد: 

قبل از بلوغ:

محیطهاى تربیت‏ بسته‏، متضاد و متحرک‏

و شکل‏هاى تربیت: «تلقینى» و «تحمیلى»، «شخصیت، حریت، تفکر» و عوامل تربیت: نقطه ضعف‏ها، عواطف و احساسات عمیق، تقلید، رقابت، عشق، ترس و …

و از وسایل تربیتى: مستقیم و غیر مستقیم

بعد از بلوغ:

انسان بالغ را در چهار حوزه شناخت و معرفت و احساس و عقیده و عمل و اقدام و علوم و صنایع دنبال میکنیم؛

در حوزه معرفت‏، از تربیت اسلامى و فلسفه و عرفان اسلامى‏

در حوزه احساس‏، از اخلاق اسلامى بر اساس ترکیب و تبدیل نه تلقین و عادت‏

در حوزه عمل‏، از رابطه عمل با انگیزه‏ها و عامل‏ها، با توان و وسعت انسان، با زمان و موقعیت، با هدف‏هاى مطلوب، با عمل‏هاى دیگر و انتخاب بر اساس اهمیت سخن مى‏گوییم.

در حوزه علوم‏، از نیازهاى انسان و پاسخ‏هاى ابتدایى و شکل ابتدایى ابزار و صنایع و جمع بندى آنها و قانونمندى آن و ظهور علوم و گسترش علوم و تقسیم برنامه‏ها و تخصص‏ها و ظهور مدیریت‏ها و سازمان‏هاى بزرگ بحث مى‏شود. و پیوند نیاز و عمل و صنعت و علم و مدیریت و تخصص و سازمان مشخص مى‏شود.

افرادی که تمایل به آشنایی با مبانی تربیتی استاد صفائی حائری دارند پیشنهاد می گردد ۳ کتاب “تربیت کودک” “مسئولیت و سازندگی” و “انسان در دو فصل” را مطالعه نمایند.

مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله بر حسب نیاز اقدام به جمع آوری جملات و نظرات استاد صفائی حائری در زمینه استعداد، شغل و هوش نموده است که در فایل زیر قابل مشاهده می باشد:

 نظرات استاد صفائی پیرامون  استعداد، هوش، شغل