اردوی تفریحی تربیتی ره آموزان مرکز سلاله شعبه اصفهان در چادگان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله؛ اردوی تفریحی تربیتی ره آموزان شعبه اصفهان ویژه گروه نور دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷ به مقصد چادگان برگزار گردید.

این اردو با هدف استقلال فردی در ره آموزان و با شعاری از آیه شریفه قرآن مجید «فسیروا فی الارض» برگزار گردید. دراین اردو ره آموزان به همراه مربی خود علاوه بر انجام مسابقات تفریحی و فرهنگی و برپایی جلسه قرآن، از سد زاینده رود نیز بازدید کردند.

لازم به ذکر است درست کردن ناهار و نرمش صبحگاهی در کنار رود زاینده رود و پخت سیب زمینی روی آتش از دیگر برنامه های ره آموزان بود.

این اردو بعداز ظهر روز سه شنبه ۱۶ مرداد به پایان رسید.